1 Rekisterinpitäjä

Yritys

Projektipooli Oy
Y-tunnus 2255805-6

Postiosoite

Pooli
Torikatu 3-5
45100 Kouvola

2 Tietosuojaselosteen kuvaus

Pooli käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötiedot EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetus (EU) 2016/679 – GDPR)

”Rekisteröitynyt käyttäjä” on yksittäinen asiakas, joka on rekisteröitynyt laskutuspalvelu Pooliin.

3 Henkilötietojen käsittely

Rekisteröidystä käyttäjästä kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, kansalaisuus sekä henkilötunnus
 • Palkan maksuun liittyvät oleelliset tiedot mm. tilinumero, ammatti. verotustiedot ja matkaerittelyt, tieto yrittäjän eläkevakuutuksesta. Sekä viranomaismääräyksistä esim. ulosotosta

4 Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään.

Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muualta, kuten rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta tai viranomaisilta (esim. asiakastieto). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ilman rekisteröidyn suostumusta lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja:

 • Poolin markkinointiin ja suoramarkkinointiin
 • Palvelun viestinnän toteuttamiseksi ja parantamiseksi ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseksi
 • Poolin mielipide- tai markkinatutkimuksiin
 • laskutuspalvelun käytön seurantaan

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun viestiä palvelun käyttäjiä Poolin ajankohtaisista asioista sekä tarjota palveluun liittyviä etuja ja tietoa.

6 Tietojen luovutukset ja siirrot

Rekisteröityneen käyttäjän henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Projektipooli Oy:n lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

7 Rekisterin suojaus ja säilytysaika

Projektipooli Oy kunnioittaa henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Henkilötiedot ja muut tiedot ovat talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy rekisteripitäjän valtuuttamilla henkilöillä.

Henkilötietoja voidaan säilyttää vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

8 Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön mukaan oikeus milloin tahansa:
 • pyytää Projektipooli oy:ltä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojen oikaisemista
 • oikeus pyytää henkilötietojen poistamista
 • oikeus henkilötietojen vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
 • saada henkilötiedot digitaalisesti luettavassa muodossa ja kyseisten tietojen siirtäminen toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

9. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Projektipooli oy pyrkii jatkuvasti kehittämään palveluja paremmaksi ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.